Op de persconferentie van 13 oktober is door het kabinet bekend gemaakt dat met ingang van woensdagavond 14 oktober 2020 om 22.00 uur alle amateursporten in teamverband voor personen ouder dan 18 jaar zijn uitgesteld i.v.m. de toename van het aantal besmettingen als gevolg van het Corona-virus.

Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor onze vereniging.
In het kort houdt dit in dat de jeugd wel gewoon mag spelen. Senioren mogen nog slechts het enkelspel beoefenen. Dubbel/Mix is voorlopig niet meer toegestaan. Om het voor iedereen mogelijk maken toch te spelen indien men dat wenst besluiten we tevens dat de jeugd alleen kan spelen in de tijd die bedoeld is voor de jeugd. Dat betekent dat voorlopig het langer blijven doorspelen na 19:30 uur voor de spelers jonger dan 18 jaar niet mogelijk is. De volwassenen spelen uitsluitend op de voor hen bedoelde tijdstippen.
In eerste aanleg willen we even aanzien hoeveel leden gebruik willen maken van het kunnen spelen in het enkelspel. Wanneer het toch te druk blijkt te zijn zullen we een verdeling moeten gaan maken over de woensdag en vrijdagavond, of we moeten gaan werken met intekenen op tijdsblokken. Voorlopig doen we dat nog niet. Uiteraard kijken we elke avond hoe het gaat en zonodig grijpen we in door partijen in te korten als wachttijden te lang worden. We willen zoveel mogelijk mensen de gelegenheid geven te spelen. We realiseren ons dat wellicht het animo voor het enkelspel wat minder groot is.

Bij de jeugd mogen ouders/verzorgers nog steeds niet binnen wachten en/of kijken. Zij dienen hun kind af te zetten op de parkeerplaats en aan het einde van de training daar weer op te halen.
Tevens is douchen, het gebruik van de kleedkamer en borrelen niet toegestaan.

Daarnaast zijn alle competitiewedstrijden (dus ook die van de jeugd) uitgesteld om het aantal reisbewegingen te verminderen.